علوم نهم فصل هشتم

حجم فایل : 3.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا علوم نهم
فصل : هشتم زمین ساخت ورقه ای :
زمین شناسان معتقدند که 200 میلیون سال پیش در سطح کره زمین یک خشکی واحد بزرگی وجود داشته است که اطراف آن را یک اقیانوس بزرگ فرا گرفته بوده است
میلیون ها سال بعد این خشکی به رو خشکی کوچکتری تقسیم شد که بین آنها را تتیس پر کرده بود
نکته :
دریای خزر باقی مانده تتیس است .

قاره های امروزی از کدامیک ازاین دو خشکی منشأ گرفته اند ؟لوراز دریا گندوانا
اروپا
آمریکا ی شمالی
گرینلند
کانادا
سیبری استرالیا
افریقا
هندوستان
آمریکای جنوبی
ایران از روی چه مدارک و شواهدی اثبات کرده اند که
قاره ها در گذشته بهم متصل بوده اند ؟

آیا ورقه ها حرکت می کنند ؟ حرکت ورقه ها :
از هم دور می شوند
بهم نزدیک می شوند
در امتداد هم می لغزند
نکته :
در اثر برخورد ورقه ی قاره ای و اقیانوسی بهم ، ورقه ی اقیانوس به دلیل چگال بیشتر به زیر ورقه ی قاره فرو می رود .
پیامد های حرکت ورقه ها :
گسترش بستر اقیانوش
زمین لرزه
آتش فشان
چین خوردگی
رشته کوه
سونامی (آبتاز )
درزه و گسل
فرضیه گسترش بستر اقیانوس :
هری هس این فرضیه را اینگونه مطرح کرد : مواد مذابی مه از خمیر کره نشأت گرفته اند ، در قسمت وسط اقیانوس صعود می کنند و پس از انجماد ورقه ی اقیانوسی جدید را به وجود می آورند . به جبران این اضافه شدن ورقه ی مذکور با سرعت cm 5 در سال از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می کند و بعد از رسیدن به ساحل با ورقه ی قاره ای برخورد می کند . در ادامه ورقه ی اقیانوسی به زیر ورقه ی قاره ای فرو می رود .
زمین لرزه چین خوردگی درزه و گسل آبتاز یا سونامی پایان...